Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 30, 2021

Der gemmer sig noget af et statement i dagens episode fra Johnny Nedergaard og Claus Larsen. Lyt med og hør hvorfor kunden kommer i anden række.