Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2021

Det er en vigtig opgave at være sælger i det moderne samfund, men det kan også være udfordrende. Kropssprog er en hver sælgers bedste ven, hvis man lærer at bruge det rigtigt.