Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 21, 2020

WIFM og UFE - hvem er eller hvad er det? I denne episode taler vi om værdibaseret salg. WIFM (What's in it for me) og UFE (Udbytte, fordele, egenskaber) er blandt dagens emner, hvor Ekspert Johnny guider jer til hvordan I på bedst mulig måde kan give jeres produkter værdi for kunden.