Preview Mode Links will not work in preview mode

May 5, 2021

Sig go' dav' til Mads Nør Lauvring, Direktør for VW Danmark. En fascinerende profil og en af vores trofaste lyttere, som i denne episode kommer ind på digitaliseringen i autobranchen og hvordan nysgerrighed og drive kan rykke dig mange km.