Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 20, 2021

Hvordan træffer du dine beslutninger? Teorien siger, at langt de fleste træffer beslutninger i System 1 (de hurtige vi kan tage på rygraden) mens vi træffer langt færre i System 2 (de komplekse). 

Men hvad betyder de her systemer, og er det bare en storm i et glas vand? Claus og Johnny guider dig til en bedre kundeoplevelse.