Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2021

Jesper Ratza er CEO og founder af Autoproff. Hvordan er Autoproff blevet så store som de er i dag? Hvordan udvikler vi Autobranchen digitalt? Jesper Ratza øser ud af sin enorme erfaring i denne magiske episode, hvor det digitale har det aboslute hovedfokus.