Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 24, 2022

Hvorfor opsiger 2 unge mænd deres gode jobs og lovende karriere, for at starte en brugtbilsforretning i Galten ?

Medvirkende. Bil-fabrikken med indehaverne, Frederik Cordell og Réne Pelle