Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 26, 2021

Dæk er ligesom smartphones. De ser ens ud, men hemmeligheden ligger i indmaden. Vi har snakket med Prof. Dr. Burkhard Wies Vice President Tire development hos Continental, om udviklingen af nye dæk, at det tager op til 4 år, samt meget mere. Enjoy